Wybierz język

Jako producent urządzeń gazowych posiadamy certyfikaty wydawane przez akredytowaną jednostkę tj. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, orzekające o zgodności z dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej. Nasze urządzenia posiadają znak CE, oraz są wykonane zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny. Z kolei urządzenia elektryczne wytwarzane są zgodnie z wytycznymi dyktowanymi przez Dyrektywy EMC i LVD oraz normami szczegółowymi dla konkretnych urządzeń, co pozwala nam zaopatrzyć je w Deklarację Zgodności oraz oznaczenie CE. Ponadto posiadamy Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające nasze wyroby do kontaktu z żywnością. Nasz wewnętrzny system zapewnienia jakości przyczynia się do rzetelnego dbania o bezpieczeństwo naszych urządzeń. Każdy wyrób poddawany jest szczegółowym badaniom technicznym i testom, zarówno na etapie produkcji, jak i jej zakończenia, a ponadto zostaje poddany zweryfikowaniu w momencie, przed przekazaniem go Klientowi.